״אבי לא זכה לחיבוק או ליטוף במשך שבועות״העדות של פסיכולוגית העובדת בשירות הציבורי


אבא שלי, בן 65, היה אדם נמרץ ועצמאי שעבר אירוע בריאותי קשה שהותיר אותו עם מוגבלות פיזית משמעותית וקושי שפתי שאמורים להשתפר בעזרת שיקום. כמובן שנלוו לכך קשיים קוגניטיביים ורגשיים. הוא נכנס לשיקום, אך הקורונה החריפה את המצב… היה ניתן לבקר אותו רק כשאנחנו בחוץ והוא ליד החלון.


תוך כדי אשפוז הוא נדבק בקורונה ובשל כך עבר לבית שיקום אחר, לבידוד. הוא לא הכיר שם איש ופגש רק צוות ממוגן. הוא היה כל הזמן בחדרו, פרט ליציאה לזמן קצר למעט טיפולי פיזיותרפיה. יושב שעות ללא תעסוקה, ללא תקשורת אנושית ואפילו ללא טלוויזיה. היתה הדרדרות דרמטית במצבו הרגשי שהשפיעה על כל התפקודים שלו וחלה נסיגה אפילו בדיבור. הוא היה יושב בחדר ובוכה. 

היתה הדרדרות דרמטית במצבו הרגשי שהשפיעה על כל התפקודים שלו וחלה נסיגה אפילו בדיבור. הוא היה יושב בחדר ובוכה

הצוות ראה את המצוקה והדיכאון ורצה לתת לו טיפול פסיכיאטרי. לא היתה שום חשיבה על תמיכה רגשית במקום תרופות ושהתנאים שבהם הוא נמצא הם גורמים משמעותיים למצבו הרגשי. נראה שהתנאים והעומס לא אפשרו תמיכה רגשית, שאמורה להיות חלק מהשיקום ובכלל במבודדי קורונה, ושלא ערוכים במקום לתקשורת באמצעות מסכים לבעלי מוגבלויות. 

למרות בקשותיי הרבות, לכל אורך השיקום (חצי שנה) פרט לשיחות בודדות עם עו"ס, הוא לא קיבל טיפול רגשי, שלא לדבר על פסיכולוג שיקומי, שפשוט לא קיים במוסדות האלו.


בנוסף, במהלך שבועות רבים מאשפוזו, הקורונה יצרה מצב שאי אפשר לבקר ולסייע ואבי לא זכה לחיבוק או ליטוף מצד המשפחה במשך שבועות. המערכת לא היתה ערוכה לזה, למרות שעם רצון טוב ואמצעים פשוטים היה ניתן לתת יחס אנושי יותר. אבי אינו מוגבל שכלית, הוא הבין היטב את הטראומה שגופו עבר ורגיש בשל כך יותר מתמיד. למרות זאת, זכה להשפלות ולהתייחסות כאל מוגבל שכלית (יחס לא ראוי גם לאלו) והיה ניצול של המצב שמשפחתו רחוקה ואינה נכנסת למחלקה, בייחוד בימים של הסגר.

ושוב, כל זאת ללא הערכה או טיפול של נוירופסיכולוג או פסיכולוג שיקומי.


הצוות ראה את המצוקה והדיכאון ורצה לתת לו טיפול פסיכיאטרי. לא היתה שום חשיבה על תמיכה רגשית במקום תרופות


האוצר מסרב לתת למשרד הבריאות תוספת תקציב מיוחד לקורונההעדויות החדשות שכולם מדברים עליהן: