״המדינה המאיסה עלי את המקצוע שבחרתי לעסוק בו״


נגה ומשפחתה. ״אני מתחילה ללמוד מקצוע חדש כדי להצליח לשרוד איכשהו ולהמשיך להתקיים ולקיים את משפחתי״.


העדות של נגה אורן


אני מורה לריקוד ואני לא עובדת במקצוע שלי ממרץ 2020. המדינה הצליחה להמאיס עליי את המקצוע שבחרתי לעסוק בו ולגרום לי לחשוב שהוא לא מספיק טוב או חיוני. אחרי חודשים של המתנה בלי שום כיוון, ואחרי זמן רב שלי עם עצמי, עמוק בדיכאון, הרבה במיטה... אני מתחילה ללמוד מקצוע חדש כדי להצליח לשרוד איכשהו ולהמשיך להתקיים ולקיים את משפחתי.
השפעת משבר הקורונה שכירים - עצמאיםהעדויות החדשות שכולם מדברים עליהן: